อัปภาพ .jpg .gif .png .swf ขนาดไม่เกิน 400KB นะจ๊ะ
ส่งภาพ :
สร้างภาพตัวอย่างขนาดย่อ